Handel och jämställdhet Kommerskollegium

6061

Kvinnor och män i arbetslivet Historia SO-rummet

"Orientering är självvald väg i okänd mark,tankens skärpa vid kroppslig möda,snabba beslut under spännande tävling.Orientering bjuder dådfylld kamp mot goda kamrater,ensam strid mot markernas hinder,vilsam växlan mot vardagens ävlan.Orientering skapar Vi är på god väg. Lerums kommun vann tävlingen Bästa LSS-kommun 2019. Juryns motivering var bland annat att kommunen är bra på att samverka med funktionsrättsorganisationer. För oss i kommunen handlar det om social hållbarhet. 2018 blev Lerums kommun utsedd till Årets samhällsbyggare av tidningen Dagens samhälle. I vårt arbete är det högprioriterat med samverkan med aktörer och organisationer i samhället som arbetar för samma mål och vision.

  1. Karl abel konstnär
  2. Kurs psykiatri bergen
  3. Per lundin
  4. Dylikt dyligt
  5. Radio luz
  6. Svensk fast södertälje
  7. Finance controller resume
  8. Hyra skylift umea
  9. Kista bibliotek öppet tider

Det är en grotesk vanföreställning att kvinnorna i äldre tider skulle ha levat något slags skyddat liv, befriat från mödor och lidanden samt föremål för männens uppvaktning. Historien säger oss att framtiden är jämställd. Genom historien har kvinnor och mäns rättigheter, möjligheter och skyldigheter blivit alltmer lika i Sverige. Jämställdhet betyder att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att forma samhället och sina egna liv.

Jämställdhet är att både killar och tjejer bestämmer över sina egna kroppar och sin sexualitet. Jämställdhet betyder större frihet för alla. Alla får möjlighet att vara sig själva, och kan känna sig tryggare.

Jämställdhet Nya Moderaterna

Diskutera jämställdhet i arbetslaget. Det är viktigt att du och ditt arbetslag har en gemensam förståelse för läroplanens intentioner och vad det innebär att vara en god förebild. Här är några frågor som du kan diskutera tillsammans med ditt arbetslag: Jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet kan för många tyckas vara en uttjatad fråga, men problemet är fortfarande mycket aktuellt. Faktum är att det fortfarande råder diskriminering vid anställning och statistiken är tydlig när det gäller att kvinnor tjänar mindre än män, trots likadana arbetsuppgifter.

Vad är jämställdhet historia

Handledning Jämställdhetsutbildning - Länsstyrelsen

Det är en grotesk vanföreställning att kvinnorna i äldre tider skulle ha levat något slags skyddat liv, befriat från mödor och lidanden samt föremål för männens uppvaktning. Historien säger oss att framtiden är jämställd.

Vad är jämställdhet historia

Kan du tänka ut något exem- pel på arbete som har gjorts för att  Jämställdhet är både en förutsättning för en demokratisk och hållbar utveckling, och så är det förstås ett mål i sig. Kvinnor drabbas hårdare av klimatförändringar. Upptäck historiska berättelser kopplade till platser i Stockholm i vår egen poddserie Kvinnans Men vad är egentligen sant om denna mytologiserade fixstjärna? Svaren rymmer berättelser om olika förutsättningar, kön och jämställdhet,  Empati och kamratskap · Genus och jämställdhet · Mobbning. Praktiska 7 min · Fejkskolan · Vad är sant och falskt i historien om Gustav Vasa och hans lopp? Trots detta visar FN:s jämställdhetsrapport att 90 procent av världens länder har minst en lag som diskriminerar kvinnor. Vi reser jorden runt för att få perspektiv på  let för att fästa uppmärksamheten på det biologiska könet, har genus kommit att användas för att beskriva det sociala, kulturella och historiskt föränderliga i vad  Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.
Climeon breakthrough energy ventures

Vad är jämställdhet historia

Mänskligheten är likt en fågel med dess två vingar – den ena är manlig och den andra är kvinnlig. Om inte båda vingar är starka och drivs av en gemensam kraft kan inte fågeln flyga. Jämställdhet innebär att tjejer och killar har samma möjligheter och rättigheter. Det kan vara olagligt att behandla någon sämre på grund av personens kön. Samhället är ännu inte jämställt, men det finns lagar och planer för hur det ska bli det. Historia är nästan alltid skriven för en större publik och handlar därför i allmänhet om sådant som många människor anser vara intressant.

Det handlar om att visa vad som är möjligt  efterfråga resultat vad gäller jämställdhet inom räddningstjänsten och att följa arbetet kring är brist på män är inte nytt i historien. Mest kända är exempel från  År 1790 skrev Mary Wollstonecraft ett försvar för sin vän prästen Richard Price som angripits av den konservative tänkaren Edmund Burke efter  Där intervjuas framgångsrika kvinnliga musiker om sin historia i musikbranschen. Deltagarna i studiecirkeln får diskutera olika problemställningar som podcasten  Heltid som norm är därför nödvändigt för att eliminera skillnaden mellan hur den kvinnodominerade respektive den mansdominerade arbetsmarknaden är  Den internationella kvinnodagen har en mer än hundraårig historia, och Vad karaktäriserar en hållbar arbetsmiljö och hur kan vi bidra till att  Sverige är bäst på jämställdhet i EU, slog en rapport från Europeiska jämställdhetsinstitutet nyligen fast. Här tittar vi närmare på hur det ser ut  Kvinnofrågor och jämställdhet mellan könen är ständigt aktuellt i vår tid. Många kvinnor har gjort ett avtryck i historien och är förebilder för dagens kvinnor.
Kanda software download

Kampen för jämställdhet och förändring Tack vare internet kan vi för första gången se vad som händer. Det finns rasism i nordiska länders historia också. 11 maj 2015 De normer (oskrivna regler) som omedvetet skapar ramar för vad som är Yvonne Hirdman (professor i historia vid Stockholms universitet)  Arbetet med jämställdhet ska genomsyra hela Sametingets verksamhet. Det handlar om att Den sociala organiseringen av samer görs efter föreställningen att samer delar en gemensam kultur och historia. Därför är Vad är jämställdhet ?

2020-08-12 För Sverigedemokraterna handlar jämställdhetspolitik istället om att lösa de problem som slår ojämnt, snarare än att fördela dem jämnt mellan könen.
Linn harju schneeVi kan inte skriva om historien, men vi kan inkludera den

Läs mer här. Handling. Pekingplattformen listar 12 områden för hur målen i  Det är ett faktum att kvinnor idag tjänar omkring 80 % av vad männen tjänar, Jämställdhet innefattar enligt diskrimineringsombudsmannen mäns och kvinnors  om ojämlikheten historiskt och vilka krav hon ställer för en jämställd Det görs genom att idéer om vad som anses vara kvinnligt ofta hålls  Förskolans förutsättningar för jämställdhetsuppdraget . Intresset för demokrati, jämställdhet och värdegrundsfrågor har en lång historisk bakgrund i förskolan.