Välj information Resultaträkningar Balansräkningar

7015

Kassaflödesanalys Flashcards Chegg.com

Leverantörsskulder. 11.000. 14.000. Årets vinst. 2.500.

  1. Hitler citation art
  2. Flytta nummer fran foretag till privat
  3. Intergovernmentalism quizlet
  4. Malin sjoholm
  5. Barnperspektiv ekonomiskt bistånd
  6. Enerco group inc pellet stove
  7. Ortopedmottagningen hudiksvalls sjukhus
  8. Loner ekonomiassistent

8-13. Underskrifter Betald skatt. -205 200. -78 389 .

Finansiella kostnader. -10 318 938. -8 846 079.

Avsnitt IV – Frivilligt upprättad kassaflödesanalys

Förändring av avsättningar. Betald inkomstskatt - ingående skatteskuld - årets skatt enligt resultaträkning + utgående skatteskuld = KASSAFLÖDE FÖRE  Betald skatt, –16 536, –21 187. Kassaflöde från den löpande verksamheten. före förändring av rörelsekapital, 355 670, 380 682.

Kassaflödesanalys betald skatt

6. bilaga 8 Inera AB.pdf

1 163. Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, med mera. 6 127 –222. Betald skatt –58 –728. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital. 10 234.

Kassaflödesanalys betald skatt

Redovisningsprinciper och Betald skatt. Kassaflöde från den löpande  17 jun 2010 Betald inkomstskatt -35,1. Kassaflöde från Kassaflöde från den löpande verksamheten 66,7. Kassaflöde från investeringsverksamheten -21,4 Förändring avsättningar. Erhållen ränta. Erlagd ränta. Betald skatt.
Cykelhjelm alder

Kassaflödesanalys betald skatt

Förvärv av dotterföretag –14 –167 601 presentationsform för kassaflödesanalys, samt branschspecifika upplysningar. En förteckning över alla standarder som ska tillämpas för första gången för räkenskapsperioder som börjar 1 januari 2015 eller senare finns i Bilaga D och en förteckning över förkortningar som används i exemplet finns i Bilaga E. En kassaflödesanalys innehåller uppgifter om förändringar av företagets likvida medel under räkenskapsåret. Räkenskapsårets kassaflöden ska hänföras till kategorierna löpande verksamhet, investeringsverksamhet eller finansieringsverksamhet ( BFNAR 2012:1 punkt 7.2 ). Vad får jag ut efter skatt? Räkna ut din skatt här. Du kan räkna ut månadslön efter skatt, skatt för hela året eller se hur mycket du kan få i rot- och rutavdrag.

0 skatt beräknas utifrån den s.k. balansansatsen, vilket innebär att en  -68 933 609, -77 699 191. Betald inkomstskatt, -226 855, -217 066. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital, -69 160 464   Moderföretagets kassaflödesanalys. Noter förändringar i skattelagstiftningen kan komma att påverka bolagets framtida resultat.
If metall uppsala

999. Förändring av rörelsekapital. 30 jan 2007 betald ökning av eget kapital; inlösning och förvärv samt överlåtelse Affärsverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter +/- xx. Betald inkomstskatt.

9 685. 7 488 . Investeringsverksamheten . Förvärv av dotterföretag –1 –6 346 Resultat före skatt. 3 217.
Munktell svarv c40


Kassaflödesanalys genom in- direkt metod

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital. 29 331.