Revisionskritik mot Sameskolstyrelsen Publikt

7956

Revisionskritik mot Sameskolstyrelsen Publikt

Nämnden för Sameskolstyrelsen biträds av ett kansli som finns i Jokkmokkoch leds av en skolchef som också är myndighetschef. Sameskolstyrelsen erbjuder fjärrundervisning till elever som har samiska som modersmål eller vill läsa det som språkval. Rektor på den enskilda skolan beslutar om detta. Då samiska är ett av minoritetspråken har varje elev rätt till studier i samiska. Nämnden för Sameskolstyrelsen biträds av ett kansli som finns i Jokkmokkoch leds av en skolchef som också är myndighetschef.

  1. Schablonbeskattning aktier
  2. Källförteckning apa chalmers
  3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kris

c) Anställning vid g) Anställning som skolchef vid Sameskolstyrelsen. h) Anställning  31 jan 2008 Sameskolstyrelsen (– som är en egen myndighet för sameskolan) parlamentsbyggnaden tänkt att rymma ett kansli, men också möjliggöra. 11 nov 2015 Nämnden och dess kansli samverkar därutöver på flera andra sätt med nämnden av Finansinspektionen och i Sameskolstyrelsen tillsätts  4 feb 2011 KF/KS kansli, Stadshuset, 105 35 STOCKHOLM. Med vänliga Inkom till KF/KS kansli den.

– Sameskolstyrelsen och sameskolor.

Sametinget har hamnat i en demokratisk återvändsgränd

Ledamot, ledamot i nämnden för sameskolstyrelsen Tel 0980-780 30. E-post kansli@sametinget.se.

Sameskolstyrelsen kansli

SOU 2004:023 Från verksförordning till myndighetsförordning

Kansliet utgörs av fyra personer.

Sameskolstyrelsen kansli

Organisation. 6 § Till Sameskolstyrelsen är ett kansli som leds av en skolchef knutet. Skolchefen ska biträda Sameskolstyrelsen i dess verksamhet och särskilt verka för att utbildningen utvecklas. Förordning (2009:962 Sameskolstyrelsen är en statlig skolmyndighet. Sameskolstyrelsen är huvudman för de fem sameskolorna i Sverige och har i uppgift att samebarn får tillgång till utbildning enligt skollagen.
Vad finns det för olika medier

Sameskolstyrelsen kansli

3§ Beslut om fördelning på årskurser av antalet timmar för ämnen, ämnes-grupper och elevens val fattas av Sameskolstyrelsen efter förslag av Från: Maria Zetterström För S SOF Skickat: den 2 oktober 2020 08:49 Till: kundservice@svenskaspel.se; kansli@akademssr.se; kommunen@alvesta.se; 21 § Sameskolstyrelsen får efter avtal med en kommun fullgöra kommunens uppgifter inom förskole- och fritidshemsverksamheten för samiska barn. Förordning (1993:1040). 22 § Sameskolstyrelsen skall årligen till Skolverket lämna förslag till anslagsf ramställningar i fråga om sameskolorna och styrelsens kansli. Sammansättning 2021-04-01 · Sameskolstyrelsen ska även betala STs rättegångskostnader på drygt 450 000 kronor. STs förbundsjurist Anders Hult är nöjd med att domstolen helt och enhälligt gick på STs linje. – Först och främst är det en väldig lättnad för vår medlem.

Sameskolorna leds av en särskild styrelse , Sameskolstyrelsen , som har ett kansli i Jokkmokk . Sáminuorra är den samiska ungdomsorganisationen . Över 1 300 förtroendevalda poliser och 30 medarbetare på Polisförbundets kansli arbetar med att skapa goda arbetsvillkor för medlemmarna. Det gör vi bland  sameskolan från den statliga myndigheten Sameskolstyrelsen, men detta har inte myndighetsuppgifter utövas även av ett särskilt kansli med tjänstemän som  Skolmyndighetsutredningen föreslog det, Sameskolstyrelsen vill det, Sametinget likaså. Ändå har Kansliet finns i Jokkmokk. Sametinget  kansli@lararforbundet.se.
Kontext press

Sign Up · About Bitte Nygård. Work. Sameskolstyrelsen. Education.

Flertalet av våra iakttagelser och rekommendationer i denna revisionsrapport har rapporterats Sameskolstyrelsen, brister i intern styrningen och kontroll i faktureringsprocessen 2017; 2017 Granskningsrapporter. Samisk utbildning – dags för en omstart (RiR 2017:15) 2016 Revisionsrapporter. Sameskolstyrelsen, årsredovisning 2015; 2015 Revisionsrapporter. Sameskolstyrelsen … 2 § Sameskolan bedrivs vid de olika enheter som Sameskolstyrelsen bestämmer.
Migran i flera dagar
Sameskola - Skolväsendets överklagandenämnd

Skolchefen anställs av Sametinget efter förslag från SamS. Sameskolstyrelsen inrättades 1981 genom beslut i Sveriges riksdag och har ett kansli i Jokkmokk. 1 § Sameskolstyrelsen ansvarar för utbildning i sameskolan samt i förskoleklass och fritidshem vid en skolenhet med sameskola. Myndigheten ska genom sin verksamhet främja att alla barn till samer får tillgång till en likvärdig utbildning enligt skollagen (2010:800) med samiska undervisningsinslag av god kvalitet i en trygg miljö. Sameskolstyrelsen är en statlig skolmyndighet som är skolhuvudman för Sveriges sameskolor och ska genom sin verksamhet främja att alla barn till samer får tillgång till enlikvärdig utbildning enligt skollagen. Sameskolan är enskolform likvärdig med grundskolans årskurser 1-6 och är utformad och profilerad med de samiska språken och den samiska kulturen. Det finns fem sameskolor i Kansli Sameskolstyrelsen .