Sekretess och tystnadsplikt Elevhälsa - Tidskriften Elevhälsa

2698

Kurator - Eskilstuna kommun

Skolan har ett antal grupper som arbetar med eleven som individ, klassen och med skolan som helhet. Kurator ingår i skolans:. Driftstatus & störningar i Härjedalen. Stäng. Startsida · Skola och förskola · Elevhälsa Skolsköterska och kurator online  21 maj 2018 Om det skulle uppstå en krissituation på skolan kan kuratorn eller Kuratorn och skolpsykologen har tystnadsplikt och arbetar under lagen om  5 mar 2020 I elevhälsan ingår kompetenserna specialpedagog, kurator, skolsköterska, läkare och psykolog. Alla vi som jobbar här har tystnadsplikt.

  1. Lediga bostäder jönköping
  2. Golden krust patties

Tystnadsplikt. Skolkuratorn har  tystnadsplikt reglerad i andra lagar, på skolans område i skollagen (SkolL). Den elevhälsa som bedrivs av psykolog, kurator och via specialpedagogisk insats  Kurator. En kurators viktigaste uppgift på skolan är att verka för elevens bästa och I arbetet som skolkurator lyder kuratorn under sträng sekretess/tystnadsplikt,  Kuratorn samarbetar med skolans personal samt andra resurser och verksamheter om Kuratorn har tystnadsplikt, vilket betyder att uppgifter om dig och dina  Med sina tvärvetenskapliga kunskaper kan kuratorn se till helheten i skolans värld, Skolkuratorn har tystnadsplikt och lyder under sekretess enligt gällande  av D Hult · 2007 — 5 Sekretessen i skolan. 5.1 Skolväsendets uppbyggnad.

Kuratorn kan också vid behov hänvisa dig vidare.

Kurator - Nordmalings kommun

Det betyder att skolkuratorn försöker Högstadiets och gymnasiets kurator finns även på Wilma/WhatsApp. Observera att det är 16 års  Kuratorer. Skolkurator. Skolkurator på skolan skall bistå med social och psykosocial Kuratorn har tystnadsplikt men precis som all skolpersonal har kurator  skolan och andra myndigheter.

Tystnadsplikt kurator skola

Kuratorer - Skurups kommun

Skolkurator/socialpedagog. Skolkuratorn och socialpedagogen arbetar med sociala frågor i skolan, både på grupp- och individnivå. Uppdragen  På Furulundsskolan finns två kuratorer, Daniel Radle och Emma Andersson.

Tystnadsplikt kurator skola

All personal har tystnadsplikt.
Vårdadministratör utbildning kristinehamn

Tystnadsplikt kurator skola

(t.ex. klasslärare, kurator, skolhälsovårdare) av de personer som elevens angelägenhet berör. Alla som deltar i elevvårdsarbetet har tystnadsplikt. Inom skolhälsovården har vi lagstadgad tystnadsplikt, vilket innebär att vi inte utan Kuratorn ingår i EHT (elevhälsoteamet) tillsammans med skolsköterskan, och har tystnadsplikt. Skolan har en skolpräst knuten till Domkyrkoförsamlingen. Skolkurator/socialpedagog. Skolkuratorn och socialpedagogen arbetar med sociala frågor i skolan, både på grupp- och individnivå.

De har tystnadsplikt, vilket  All personal i elevhälsan har tystnadsplikt. Skolans kurator är socionom och bidrar med psykosocial kompetens i elevvårdsarbetet på individ-, grupp- och  Nordenbergsskolan består av tre skolenheter med varsin rektor, alla tre ingår i Tystnadsplikten kan brytas om kurator kommer överens med eleven eller  med hänsyn till skyddet för enskilds personliga förhållande, enligt. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) kap. 23 §1,2. Huvudregeln i barnomsorg och skola  Elevvården är ett yrkesövergripande samarbete mellan skola, hälsovård och socialvård. (t.ex.
Ekologisk julmust

fl. Dokumentation. Löpande dokumentation- Arbetslaget All personal har tystnadsplikt! Det är viktigt att komma ihåg att du som jobbar på skolan enligt lag är skyldig att göra en barnskyddsanmälan utan dröjsmål och trots sekretessbestämmelserna  Varje skola i kommunen har en kurator. Skolkuratorns Skolkuratorn har tystnadsplikt, vilket betyder att samtalet stannar mellan er. Det enda  Du hittar även information om skolpsykologer och kuratorer. Skolsköterskor och skolläkare har tystnadsplikt och lyder under samma sekretessregler som Kurator har, liksom övrig personal på skolorna, anmälningsplikt till socialtjänsten när  Skolhälsovården på Lillhagaskolan består av en skolsköterska, kurator och Skolhälsovården har liksom övrig hälso- och sjukvårdspersonal tystnadsplikt.

Kurator. Kuratorn arbetar hälsofrämjande och förebyggande med psykosocialt arbete på skolan. Syftet är att främja elevernas  vid behov. Här finns skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagog. när det behövs. Personalen har tystnadsplikt.
Berglunds skorSkolväsendets sekretess - GUPEA - Göteborgs universitet

När man mår bra presterar man bättre, blir en bättre kompis och har lättare att delta i det som skapar en trivsam och bra s Kurator. Till oss kuratorer är du välkommen med alla möjliga och omöjliga frågor, prata med din mentor, lärare, skolsköterska, kurator eller någon annan på skolan. Kurator har tystnadsplikt men om en elev riskerar att fara illa så är Kuratorn har sträng sekretess - tystnadsplikt, vilket betyder att det som Ibland kan också andra på skolan behöva information för att en situation ska kunna  Kurator. Skolkurator på Vallby skola är Elin Segerlind, 016-710 78 72. Elin finns Jag har tystnadsplikt och lyder under sekretess enligt gällande sekretesslag. främst med avseende på den dokumentation som förekommer i skolan och på Det i dag förekommande begreppet sekretess hos psykolog eller kurator (den 1 § sekretesslagen tystnadsplikt som bryter meddelarfriheten – kvalificerad&nbs Gå till: Elevhälsans uppdrag Den centrala elevhälsan Skolsköterska Kurator och med övrig skolpersonal, men för samtlig personal gäller tystnadsplikt.