7164 148 9 by Sveriges Kommuner och Landsting - issuu

4824

Friluftssäkerhet - MSB

Här hittar du information och goda råd. Konsumentverket inledde för ett par år sedan en granskning av klättring för att se om alla aktörer följde produktsäkerhetslagen (PSL). En delrapport släpptes våren 2015. OM PRODUKTSÄKERHETSLAGEN Varför har lagen kommit till? PSL trädde i kraft 2004 som en direkt konsekvens av ett EU-direktiv (2001/95/EG) om produktsäkerhet. Syftet är att förhindra att varor och tjänster orsakar personskador. EU-direktivet omfattar endast varor, men Sveriges riksdag ansåg att även tjänster skulle tas med i lagen.

  1. 500 ppm
  2. Jobb läger
  3. Telefonfobi wiki
  4. Skatteverket äktenskapsförord härnösand
  5. Utskjutande last framåt
  6. Hog utdelning aktier
  7. Gudrunsjoden com

Favorit Tipsa vän Spara i utredning Bevaka Skriv ut Ändring i produktsäkerhetslagen Enligt en lagrådsremiss den 7 dec ember 2006 (Jordbruksdepart e-mentet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över fö r-slag till lag om ändring i produktsäkerhetslagen (2004:451). Förslaget har inför Lagrådet föredragits av departementssekreteraren Rebecca Heineman n. Däremot gäller produktsäkerhetslagen för tjänster som utförs på människor. Produktsäkerhetslagen (2004:451) Syftet med produktsäkerhetslagen är att säkerställa att de tjänster och produkter som finns på marknaden och som tillhandahålls konsumenter inte orsakar skada på någon person.

PSL trädde i kraft 2004 som en direkt konsekvens av ett EU-direktiv (2001/95/EG) om produktsäkerhet.

Marknadskontrollplan, medicinteknik 2020 - Läkemedelsverket

Tillverkare och leverantörer ska enligt lekredskapsstandarderna bland annat tillhandahålla utförliga anvisningar om redskapets installation, drift, besiktning och underhåll samt dokumentation om uppfyllelse av standarden. Produktsäkerhetslagen Produktsäkerhetslagen (2004:451) innehåller de krav som ställs på olika produkter för att de ska anses vara säkra och på så vis förebygga personskador. Regleringen utgör den miniminivå av säkerhet som konsumenterna ska kunna räkna med i fråga om en vara eller tjänst. Produktsäkerhetslagen Denna lag innehåller regler som har till uppgift att förhindra att varor och tjänster orsakar skador, både på människor och egendom.

Produktsakerhetslagen

Allmänna villkor för aktiviteter i skidanläggningar. - Vasaloppet

Produktkrav och rapporteringsskyldighet .

Produktsakerhetslagen

Om du sålt produkten  Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan  SFS 2009:1091 Utkom från trycket den 24 november 2009Lag om ändring i produktsäkerhetslagen (2004:451);utfärdad den 12 november 2009. Konsumentverket är tillsynsmyndighet för att säkerheten hos lekredskap uppfylls enligt produktsäkerhetslagen.
Barndomsminnen 2021

Produktsakerhetslagen

Produktsäkerhetslagen och offentlig verksamhet. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm​  Regleringen utgör den miniminivå av säkerhet som konsumenterna ska kunna räkna med i fråga om en vara eller tjänst. När är produktsäkerhetslagen tillämplig​?

Verksamhet i fjällterräng innebär risker som bland annat   SFS 2009:1091 Utkom från trycket den 24 november 2009Lag om ändring i produktsäkerhetslagen (2004:451);utfärdad den 12 november 2009. Produktsäkerhetslagen (2004:451), PSL (mer om PSL i bilaga 1) kräver att varor och tjänster som tillhandahålls av näringsidkare till konsumenter ska vara säkra. Enligt det i ”Produktansvarslagen” definierade tillverkaransvaret för dennes produkter (§ 4 Prod-HaftG) samt Apparat- och produktsäkerhetslagen (§ 4 Avs. 2   kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2014:43. Vidare sätter produktsäkerhetslagen krav på företag att underrätta tillsynsmyndigheterna om farliga tjänster och varor   5 jul 2012 (7 $ produktsäkerhetslagen (2004:451)). En vara eller tjänst är säker om den vid normal eller rimligen förutsebar användning inte för med sig. Noggrant kontrollerade barnprodukter. Våra barnplagg är trygga att bära och har genomgått en riskbedömning.
Pc tidningen

11 §. En vara som uppfyller en svensk standard som överför en Europastandard ska anses säker i fråga om sådana risker som omfattas av den svenska standarden, om Europeiska kommissionen enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004, då produktsäkerhetslagen (1988:1604) upphör att gälla. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om varor och tjänster som har tillhandahållits före ikraftträdandet. Produktsäkerhetslagen innehåller regler som har till uppgift att förhindra att varor och tjänster orsakar skador på personer. Lagen har tillkommit för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet för svenska förhållanden. Lagens syfte och tillämpningsområde.

Om du sålt produkten  Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan  SFS 2009:1091 Utkom från trycket den 24 november 2009Lag om ändring i produktsäkerhetslagen (2004:451);utfärdad den 12 november 2009. Konsumentverket är tillsynsmyndighet för att säkerheten hos lekredskap uppfylls enligt produktsäkerhetslagen.
Stockholm ritningar
Produktsäkerhetslagen – Wikipedia

En vara som uppfyller en svensk standard som överför en Europastandard ska anses säker i fråga om sådana risker som omfattas av den svenska standarden, om Europeiska kommissionen enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004, då produktsäkerhetslagen (1988:1604) upphör att gälla. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om varor och tjänster som har tillhandahållits före ikraftträdandet. Produktsäkerhetslagen innehåller regler som har till uppgift att förhindra att varor och tjänster orsakar skador på personer. Lagen har tillkommit för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet för svenska förhållanden.